Držitel profesního osvědčení je oprávněn vyučovat jednotlivé předměty:

Výuka teorie

 • výuka předpisů o provozu vozidel
 • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • výuka o ovládání a údržbě vozidla

Praktický výcvik

 • výcvik v řízení vozidla
 • výcvik praktické údržby vozidla

Podmínky pro přijetí k výcviku

 • věk 24 let,
 • je držitelem minimálně 3 roky řidičské oprávnění pro danou skupinu (A, B, C, D, E)
 • maturitní vysvědčení, nebo (v případě, že bude vykonáván pouze výcvik v řízení vozidla a praktické údržby vozidla) postačuje výuční list strojního nebo dopravního oboru
 • kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření (předkládá se u zkoušky)
 • nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně tři až pět měsíců). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven na provádění výuky a výcviku žadatelů. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

1. Profesní osvědčení úplné – 230 hodin ( Cena 30.000,-Kč včetně DPH)

Základní příprava učitelů výuky a výcviku – 50 hodin
 • 10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)
 • 18 hodin: základní dopravní psychologie
 • 22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky
Teoretické předměty – 90 hodin
 • 24 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů
 • 66 hodin: Náslechy a výstupy ve výuce teorie
Praktické předměty – 90 hodin
 • 44 hodin: Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů
 • 46 hodin: Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

2. Profesní osvědčení omezené pouze pro výuku teorie – 140 hodin (Cena 20.000,-Kč včetně DPH)

Základní příprava učitelů výuky a výcviku – 50 hodin
 • 10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)
 • 18 hodin: základní dopravní psychologie
 • 22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky
Teoretické předměty – 84 hodin
 • 18 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů
 • 66 hodin: Náslechy a výstupy ve výuce teorie
Praktické předměty – 6 hodin
 • 6 hodin: Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů

3. Profesní osvědčení omezené pouze pro výuku praktického výcviku (jízdy + údržba) – 140 hodin (Cena 20.000,-Kč včetně DPH)

Základní příprava učitelů výuky a výcviku – 50 hodin
 • 10 hodin: legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)
 • 18 hodin: základní dopravní psychologie
 • 22 hodin: základy pedagogiky a rétoriky
Teoretické předměty – 6 hodin
 • 6 hodin: Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů
Praktické předměty – 84 hodin
 • 38 hodin: Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů
 • 46 hodin: Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají před pětičlennou komisí krajského úřadu.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, výpis z EKŘ, platný řidičský průkaz, doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření a fotografii.

Zkouška je rozdělena do 3 částí:

 • test z pravidel silničního provozu s úspěšností na 100%
 • ústní zkouška z předmětů:
  • výklad tématu z předpisu o provozu na pozemních komunikacích,
  • výklad z předpisu souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky,
  • výklad z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,
  • výklad z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky,
  • výklad z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (provádí se u vozidla)
 • praktická jízda s vozidlem podle příslušné kategorie řidičského oprávnění
AUTOBARO